Проектант-дизайнер

Вие сте успешен кандидат, ако:

 • имате диплома за завършено висше образование в сферата на интериорното проектиране или дизайн;
 • работите със софтуерни продукти като 3D max и Auto CAD /3D/;
 • притежавате способност за отлично пространствено подреждане и композиция;
 • имате търговски нюх и предишен опит в комуникация и работа с клиенти;
 • притежавате невероятната способност за аналитично мислене при работа под напрежение;
 • винаги успявате да планирате своята работа и задължения;
 • вдъхновени сте от висока вътрешна мотивация;
 • смело можете да заявите, че сте екипна личност;
 • може да се твърди, че сте комуникативен и убедителен кандидат;
 • мотивиран сте за постигане на поставените цели и сте изключително лоялен.

Ще трябва да положите необходимите усилия за добре свършена работа като:

 • правите впечетляващи проекти и ги презентирате уникално пред клиенти;
 • обслужвате клиенти, като ги запознавате детайлно с качествата на продаваните продукти;
 • предоставяте информация на клиентите за характеристиките на продуктовото многообразие;
 • правите впечатляващо театрално демо на функциите и възможностите на предлаганите продукти;
 • приемате и изготвяте поръчки, като информирате клиентите подробно и коректно за услугите предлагани от фирмата;
 • съдействате по технически въпроси, касаещи уточняване на възникнали нередности по клиентски заявки.

Ние предлагаме:

 • фирмено обучение;
 • работа на трудов договор;
 • мотивиращо възнаграждение,свързано с постигнати резултати;
 • отлична работна среда;
 • възможност за професионално израстване.

 
Ако считате, че сте подходящ/а за длъжността, моля изпратете автобиография и актуална снимка на jobs@ergodesign-bg.com