Често задавани въпроси

В секция "Размери и ценова листа" на съответната продуктова страница.

Да, може. Разгледайте декори, кожи и дамаски на страница Материали.

Посетете страница "Магазинна мрежа". Към всеки магазин има списък с изложени мостри.

Не, не продаваме директно на клиенти. Крайните ни клиентски цени са еднакви, при който и да е от нашите дистрибутори. Имаме фирмен шоурум в Русе, който обаче не продава извън територията на града.

Производството отнема 21 работни дни.

Да, посетете страница Монтажни схеми за детайлни инструкции.

Гаранцията е 2 години от датата на покупка на мебелта.

• Несъответствие между поръчаните и доставени мебели. • Дефекти от производствен характер • Дефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период • В случай на отправена рекламация, Ергодизайн ООД запазва правото си да изпрати упълномощен свой представител, който да констатира евентуалния проблем, да инспектира рекламираната стока, както и причината за възникналия проблем при приемане на рекламация. • Разходите за изпращане на рекламираната стока до Ергодизайн ООД или до търговеца, от където е закупена стоката са за сметка на клиента. Разходите за изпращане на подменената стока или ремонтирана такава са за сметка на Ергодизайн ООД. Във всички случаи при изпращане на рекламирана стока до Ергодизайн ООД или до търговец, клиента се задължава да опакова стоката по достатъчно надежден начин, така че да не се нарани продукта при транспортиране. • С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите Инструкция за разопаковане, монтаж, поддръжка и правилна употреба и Условията за гаранцията, които са му предоставени при покупката. • Рекламация се приема при изричното спазване на Инструкцията за разопаковане, поддръжка, монтаж и правилна употреба и Условията за гаранцията. • Дефекти от производствен характер са отстраняват в срок от 20 работни дни. • Ергодизайн ООД определя за начало на действие на гаранционния срок, датата на покупка на стоката доказуема със съответните документи за покупка. Гаранцията предоставена от Ергодизайн ООД важи само в случая, че клиентът стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията отбелязани в гаранционната карта. • Всякакви рекламации отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество, които не са причинени при обикновената му употреба трябва да бъдат отнесени към търговеца, от където е закупена стоката, като следва да се представят документи доказващи покупката и настоящата гаранционна карта попълнена четливо и правилно. • Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти причинени от грешно или неправилно използване и експлоатиране на мебелите, прилагане на сила, поправки направени от потребителя или от трети упълномощени лица, замърсяване, влага, петна, надраскани плоскости, разнищен или скъсан плат. Извън гаранцията остават всички видими изменения настъпили в следствие от близост с отоплителни уреди или горещи предмети.

Свържете се с магазина, от който сте закупили мебелта. Те ще отправят Вашата рекламация към нас.

Да, изпратете Вашето запитване на office@ergodesign-bg.com

Изпратете Вашето запитване на office@ergodesign-bg.com

Свържете се с Мениджър Продажби на sales@ergodesign-bg.com или на тел. 0897846463

Свържете се с Мениджър Логистика на n.jekov@ergodesign-bg.com или на тел. 0897905418

Свържете се с Мениджър Маркетинг на marketing@ergodesign-bg.com

Посетете страница "Кариери" и прочетете описанието на длъжността, която Ви интересува. Подгответе CV и мотивационно писмо и ги изпратете на jobs@ergodesign-bg.com