Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите: Система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр.

Тръжната документация, за участие в процедурата може да бъде свалена от тук:

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
udemy free download
download coolpad firmware
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free