Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка и внедряване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите:

∙ Обособена позиция 1: MES система за управление на производствените процеси – 1 бр.

∙ Обособена позиция 2: Модул за управление на отпадъците към налична ЕРП система – 1 бр.

Тръжната документация, за участие в  процедурата може да бъде свалена от тук:

Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
udemy free download
download lava firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free online course