Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка и внедряване на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите:

∙ Обособена позиция 1: MES система за управление на производствените процеси – 1 бр.

∙ Обособена позиция 2: Модул за управление на отпадъците към налична ЕРП система – 1 бр.

Тръжната документация, за участие в  процедурата може да бъде свалена от тук:

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download coolpad firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course