Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от   ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за производство на мебели:

Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр.

Обособена позиция 2: Специализиран софтуер за оптимизация на разкроя – 1бр.;

Обособена позиция 3: Робот за селектиране и подаване на производствени материали с пакеторазкройващ циркуляр – 1бр.

Обособена позиция 4: Кантираща машина – 1 бр.

Обособена позиция 5: Пробивен център-1 бр.

Тръжната документация, за участие в  процедурата може да бъде свалена от тук:

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Premium WordPress Themes Download
free online course
download samsung firmware
Download WordPress Themes
online free course