Проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”

12

 

ЕРГОДИЗАЙН ООД на 06.03.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-2.002-0153-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”.

 

Проектът е свързан със закупуване и имплементиране на софтуер: Система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр., MES система за управление на производствените процеси – 1 бр. и Модул за управление на отпадъците към налична ЕРП система – 1 бр., който софтуер ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 548 958.50 лв., от които 384 270.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (326 630.31 лв. европейско и 57 640.64 лв. национално съфинансиране) и 164 687.55 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД, посредством подобряване на управлението на основните процеси в компанията чрез внедряване на ИКТ базирани софтуерни решения за управление на бизнес процесите.

 

Специфични цели на проекта:

 

  • Подобряване на управленския капацитет на предприятието;
  • Разширяване използването на ИКТ базирани софтуерни решения за управление на бизнес процесите;
  • Въвеждане на организационна иновация в предприятието;
  • Нарастване на производителността на ЕРГОДИЗАЙН ООД, чрез подобряване на процеса на организация на ресурсите и производствените процеси;
  • Нарастване на нетните приходи от продажби на ЕРГОДИЗАЙН ООД, чрез подобряване на процеса на реализация на продуктите на компанията;
  • Нарастване на средните генерирани приходи от износ вследствие на подобряване на процеса по интернационализация на продуктите на компанията;
  • Повишаване на конкурентоспособността на компанията.

 

Резултати:

 

  • Внедрени в ЕРГОДИЗАЙН ООД ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите: система за управление на клиентите и продажбите – 1 бр. и MES система за управление на производствените процеси – 1 бр.
  • Подобрени процеси на планиране и вземане на решения, на организация на ресурсите, на организация на производствените процеси, на реализация и интернационализация на продукцията.
  • Внедряване на ИКТ за управление на отпадъците чрез въвеждане на ЕРП модул за управление на отпадъците към налична система ЕРП.
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy paid course free download
download lenevo firmware
Download WordPress Themes Free
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=