Уъркшоп „Ергодизайн 2011“

 

Ергодизайн съвместно с катедра „Промишлен дизайн” към Русенски Университет „Ангел Кънчев” организират уъркшоп „Ергодизайн 2011”. В настоящия уъркшоп студентите от специалност „Промишлен дизайн” ще имат възможността да проектират продукти, които ще бъдат произведени и включени в продуктовия каталог на Ергодизайн. В първия етап на уъркшопа младите дизайнери представят своите идейни проекти а комисия определя кои от тях ще бъдат разработени, произведени и включени в каталога на фирмата. На фейсбук страницата на Ергодизайн ще бъдат публикувани проектите финалисти. Вашите коментари и харесвания под отделните проекти са от изключителна важност както за младите дизайнери така и за решението на комисията.