Месец: юни 2016

Проект BG16RFOP002­2.001-0284: Подобряване на производствения капацитет на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване

„ЕРГОДИЗАЙН“ ООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0284-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД. Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирани ДНА и ДМА за производство на мебели: 1) Специализиран софтуер за проектиране и производство … Прочетете повече