Месец: март 2017

Проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”

  ЕРГОДИЗАЙН ООД на 06.03.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-2.002-0153-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет – изпълнение на проект: „Развитие на управленския капацитет на ЕРГОДИЗАЙН ООД чрез въвеждане на система за управление на клиентите и продажбите, MES система за управление на производствените процеси и модул за управление на отпадъците”. … Прочетете повече