Категория: Други

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от   ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.

Откриване на процедура избор чрез публична покана на основание на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДНА и ДМА за производство на мебели: Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за проектиране и производство на мебели – 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер … Прочетете повече

Проект BG16RFOP002­2.001-0284: Подобряване на производствения капацитет на „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване

„ЕРГОДИЗАЙН“ ООД на 20.06.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0284-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „ЕРГОДИЗАЙН“ ООД. Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирани ДНА и ДМА за производство на мебели: 1) Специализиран софтуер за проектиране и производство … Прочетете повече

Нов корпоративен уебсайт

Ново по-практично меню, детайлни продуктови снимки, подробна и лесно достъпна информация за всеки от моделите в колекцията ни. Каталог с кожи, дамаски и декори. Любопитна информация и история на Ергодизайн, полезни съвети в областта на интериорния дизайн, лесна за навигиране магазинна страница – това са само част от многобройните подобрения и нововъведения в новия ни … Прочетете повече